Tự doanh chứng khoán phái sinh giảm

.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh cuối tháng 9 đạt 46.556 tài khoản, tăng 9,6% so với tháng 8.

Hoạt động giao dịch vẫn tập trung ở các nhà đầu tư cá nhân trong nước (99%). Sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức trong nước chỉ chiếm 0,55% khối lượng giao dịch toàn thị trường, trong đó hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán giảm so với tháng 8, chiếm 0,32% khối lượng giao dịch.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 0,12% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Trong tháng 9, HNX đã chấp thuận tư cách thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh đối với Công ty Chứng khoán ACB, nâng tổng số thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh lên 11 công ty.

Theo Đầu tư chứng khoán

Nguồn: antt.vn