Có thể linh hoạt đào tạo nghề từ xa qua công nghệ thông tin

.
Chú thích ảnh Học nghề áp dụng theo hình thức từ xa sẽ giảm bớt thời gian học lý thuyết

Theo đó, người học theo hình thức này chủ yếu tự học, tự nghiên cứu qua các học liệu (chương trình, giáo trình, tài liệu hướng dẫn, các phần mềm, băng đĩa, video, sách in, tài liệu hướng dẫn, các bài thực hành, thực tập mô phỏng....).

Các trường chỉ được tổ chức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn khi có ít nhất một khóa đào tạo chính quy cùng ngành, nghề đã tốt nghiệp. Chương trình, giáo trình dựa trên chương trình, giáo trình của ngành, nghề chính quy có điều chỉnh phù hợp với năng lực của người học và hình thức, thời gian đào tạo.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp áp dụng hình thức này phải có bộ máy tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn đảm bảo quản lý, giám sát được quá trình giảng dạy, học tập, thi, kiểm tra, đánh giá và cấp bằng; Có đủ cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, học liệu để triển khai đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn gồm; Phòng kỹ thuật đủ diện tích để lắp đặt các thiết bị của hệ thống đào tạo từ xa; Có đủ các thiết bị cần thiết phục vụ cho phương thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn;

Các trường có hệ thống kỹ thuật hỗ trợ thực hiện đào tạo từ xa đảm bảo: cung cấp các thông tin; lưu trữ và truyền tải nội dung chương trình tới người học; giám sát, quản lý và đánh giá người học trong quá trình học tập; lưu trữ và bảo mật thông tin về việc học tập, quá trình tham gia học tập cũng như hồ sơ cá nhân của người học; kết nối thông tin giữa người học, giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý qua hệ thống công nghệ thông tin...

Phương pháp đào tạo thường xuyên theo hình thức đào tạo từ xa, tự học lấy người học làm trung tâm; ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm mô phỏng, kết hợp giữa dạy lý thuyết với thực hành hoặc mô phỏng thực hành, bổ sung những kiến thức, kỹ năng mà người học còn thiếu, gắn đào tạo với thực tế sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm phát huy vai trò chủ động, năng lực tự học và kinh nghiệm của người học. Hình thành năng lực tự học của người học thông qua vai trò hướng dẫn của nhà giáo.

Các chương trình đào tạo từ xa bắt buộc phải sử dụng công nghệ thông tin, truyền thông để tổ chức giảng dạy.

Theo lãnh đạo một số trường cao đẳng, trung cấp, phương thức đào tạo từ xa phù hợp với các môn chung, tổng hợp, lý thuyết; khuyến khích việc tự học, qua đó sẽ tăng điều kiện, thời gian để học thực hành.

 

Nguồn: baotintuc.vn