Làng nghề náo nức chuẩn bị “đi hội”

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn