Thích thú chiêm ngưỡng 22 chiếc áo dài quốc kỳ bên siêu xe F1

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn