Sẽ mở cửa thêm hai căn hầm bí mật tại Hoàng thành Thăng Long

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn