Nhiều tác phẩm ảnh đẹp trong nỗ lực đi tìm đỉnh cao

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn