Truy nã hai đối tượng chủ mưu phá rừng lim ở Quảng Nam

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn