Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn