Vai trò của công đoàn trong việc phát huy dân chủ tại cơ sở

.

Vai trò của công đoàn trong việc phát huy dân chủ tại cơ sở - Ảnh 1

Tại Hội thảo các đại biểu đã nghe đồng chí Đào Ngọc Thịnh- Chủ tịch Công đoàn Bộ trình bày tham luận “Vai trò của Công đoàn với phát huy dân chủ cơ sở, tiêu chí đánh giá đơn vị đạt tiêu chuẩn: "Đoàn kết-Kỷ cương-Sáng tạo-Hiệu quả". 

Các tham luận của đại diện lãnh đạo các đơn vị, công đoàn cơ sở cũng nhấn mạnh vấn đề làm thế nào để phát huy vai trò của công đoàn trong dân chủ ở cơ sở. Từ đó đưa ra những tiêu chia đánh giá đơn vị đạt tiêu chuẩn: “đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - hiệu quả”.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Vai trò của công đoàn trong việc phát huy dân chủ tại cơ sở - Ảnh 2Ông Đào Ngọc Thịnh, Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ LĐ-TB&XH trình bày tham luận về “vai trò của Công đoàn đối với phát huy dân chủ kẻ cơ sở”

 

Vai trò của công đoàn trong việc phát huy dân chủ tại cơ sở - Ảnh 3Lãnh đạo các đơn vị tham gia hội thảo

 

Vai trò của công đoàn trong việc phát huy dân chủ tại cơ sở - Ảnh 4

Vai trò của công đoàn trong việc phát huy dân chủ tại cơ sở - Ảnh 5

Một số đơn vị phát biểu tại hội thảo

Quang Dương

Nguồn: baodansinh.vn