Hải quân Nga xem xét tăng số siêu tàu ngầm chiến lược nguyên tử Borey

.
Nguồn: baophapluat.vn