Kỷ luật cảnh cáo Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi

.
Nguồn: baophapluat.vn