Thầy tôi

Thầy tôi

(GDVN) - Bọn tôi đèn sách qua sông/ Thầy tôi mở bến khơi thông con đò/ Vượt lên nước cả, sóng to/ Con thuyền chở đạo thầy lo suốt đời.

Người thầy sinh viên của chúng tôi

Người thầy sinh viên của chúng tôi

(GDVN) - Thầy ơi! Thầy là “Teacher of the teachers”, thầy đã truyền ngọn lửa yêu nghề, lòng đam mê, sáng tạo cho 41 thế hệ nhà giáo chúng em.