Trường ngoài công lập nào thu học phí cao nhất?

Trường ngoài công lập nào thu học phí cao nhất?

Những ngày gần đây, thông tin Hệ thống giáo dục Vinschool dự kiến tăng học phí từ năm học 2018-2019 được dư luận quan tâm. Trên thực tế, học phí trường tư thục, trường quốc tế cao là câu chuyện...