Đua lập căn cứ mặt trăng

Đua lập căn cứ mặt trăng

Nga và Mỹ đang quyết tâm theo đuổi những dự án đầy tham vọng với mục tiêu lập căn cứ thường trực trên mặt trăng.